Werkwijze


Kennismakingsgesprek:

Zodra u zich heeft aangemeld bij het gastouderbureau, wordt er gekeken of u in het bezit bent van een diploma.

Als dat niet het geval is, kunt u de opleiding gaan volgen zodat u het diploma MBO Helpende (Zorg en) Welzijn 2 behaalt. Gezien de veiligheid van de kinderen, moet u ook in het bezit zijn van een geldig Eerste Hulp aan kinderen- certificaat.

Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van onze diensten, vult u een aanmeldingsformulier in. Daarin kunt u uw wensen kenbaar maken. Bijv. hoeveel kinderen wilt u opvangen, op welke dagen wilt u opvangen, welke leeftijdscategorie wilt u opvangen enz.

Het overeenkomstgesprek
Moet u eerst nog de opleiding volgen, dan wordt deze eerst gevolgd en afgerond. Zodra u de juiste papieren heeft, wordt u bij de gemeente aangemeld als gastouder, als u nog niet ingeschreven stond in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang(LRKP). De gemeente zorgt ervoor dat u wordt ingeschreven in het LRKP.

U kunt pas daadwerkelijk kinderen gaan opvangen, als u bent aangemeld in het LRKP.

Nog voor de opvang gaat plaatsvinden, zal de bemiddelingsmedewerker een bezoek brengen aan uw woning. De bemiddelingsmedewerker zal de woning controleren op veiligheid en gezondheid. Hier is de zogenoemde Risico- Inventarisatie Veiligheid en gezondheid voor.

Dan volgt het tekenen van de overeenkomst. Als u gastouder wordt bij De Koters, sluit u een overeenkomst met ons bureau. Dit noemen wij de ‘Overeenkomst tot Bemiddeling’. In deze overeenkomst tot bemiddeling wordt vastgelegd wat u van De Koters en De Koters van u kan verwachten.

Het koppelingsgesprek
Zodra de bemiddelingswerker een aanvraag krijgt welke bij uw profiel aansluit, wordt er een koppelingsgesprek gepland in de woning waar de opvang zal plaatsvinden.

In het koppelingsgesprek worden vraagouders en u aan elkaar voorgesteld en wordt er informatie uitgewisseld over de manier van benaderen en opvoeden. De bemiddelingsmedewerker leidt dit gesprek. Wanneer dit gesprek door beide partijen als positief wordt ervaren vindt er daarna een bemiddelingsgesprek plaats.

Het bemiddelingsgesprek
Met de ouders van uw opvangkinderen sluit u een ‘Overeenkomst van Opdracht’ af. In deze overeenkomst worden de opvangdagen- en tijden vastgelegd, het opzegtermijn en alle andere formele zaken die van belang zijn voor de opvang het opvangkind. Een eventuele gewenningsperiode wordt besproken.