Onze visie

Onze visie bestaat uit 4 speerpunten:

– Veiligheid
Schone omgeving, gelet op de hygiëne.
Een veilige omgeving, middels de Risico Inventarisatie.
Een veilig tweede thuis.

Structuur
Duidelijkheid bieden.
Normen en waarden bijbrengen.
Altijd dezelfde persoon.

Erkenning
Zorgen voor een goede sfeer
Individuele benadering

Ruimte
Stimuleren van zelfstandigheid
Uitdaging bieden, ruimte om op eigen tempo te ontwikkelen.


De kenmerken van gastouderopvang via gastouders van gastouderbureau de Koters:

– Eerlijke, voordelige prijs.
– Bureaukosten; vast laag tarief per maand per gezin.
– Staat voor kwaliteit.
– Persoonlijk contact, wij denken graag met u mee.
– (Bij) scholingsmogelijkheden.

– Ruime bereikbaarheidstijden (ook in het weekend).
– Kleinschalig (dus grote betrokkenheid).
– Betrouwbaar en deskundig.
– Prettig online systeem, factuur digitaal of schriftelijk.

Wat doen wij:
· Hulp bij het vinden van een geschikte gastouder voor uw kind.
· Een vaste contactpersoon voor u in de vorm van een eigen bemiddelaar. Zij is op de hoogte van uw persoonlijke situatie.
· Minimaal twee keer per jaar een bezoek van uw bemiddelaar aan de opvanglocatie.
· Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.
· Periodieke evaluatie van de opvang met de bemiddelaar en de gastouder.
· Jaarlijks een overzicht van alle opvanguren en vergoedingen waarmee u de ontvangen kinderopvangtoeslag kunt verantwoorden aan de Belastingdienst.
· Kassiersfunctie: factureren voor vraagouders en uitbetalen aan gastouders.
· Controle op geldigheid van documenten van de gastouder (certificaat EHAK, VOG, diploma, legitimatiebewijs).
· Indien de eigen gastouder verhinderd is door vakantie of ziekte, dan kunnen wij helpen met het vinden van een vervangende gastouder.
· Indien nodig, verzorging van inschrijving van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
· Scholing en bijscholing van de gastouder.
· Professionele ondersteuning en begeleiding van de gastouder bij pedagogische uitdagingen.
· Periodieke nieuwsbrief waarin allerlei actuele onderwerpen worden behandeld.