Informatie voor gastouders

Aanmelden als gastouder

Bent u gastouder en wenst u graag een samenwerken met ons als gastouderbureau?

Leuk! Vul het formulier even in dan nemen wij contact met u op.

Contact opnemen

Bent u gastouder of denkt u erover om te starten als gastouder en hheeft u een vraag aan ons?

Wij maken graag kennis met u!

Werkwijze

Wenst u te weten wat onze werkwijze is?

Bureaukosten

Wat gaan uw vraagouders aan bureaukosten betalen?

Opleiding

Denkt u erover gastouder te worden maar heeft u niet de juiste papieren? 

Inloggen gastouders

Bent u gastouder en wenst u in te loggen in uw persoonlijke omgeving?

Samenwerken met gastouderbureau De Koters

Wat verwachten wij?

Als gastouder vangt u het belangrijkste en meest waardevolste bezit van ouders op. Daarom verwachten wij dat ouders 100% op onze gastouders kunnen bouwen en vertrouwen. Wij stellen, net als ieder bureau, hoge eisen aan onze gastouders. Voorop staat natuurlijk dat u de wettelijke verplichte documenten kunt overhandigen. Wat verwachten wij van een gastouder die via de Koters opvang verleent?

 • Een minimale leeftijd van 21 jaar.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • Telefonisch goed bereikbaar tijdens de opvang voor ons en ouders.
 • U zet de kinderen op de 1e plaats, besteed aandacht en zorg aan ze. En observeert de kinderen om de ontwikkeling bij te houden.
 • U gaat zorgvuldig om met de privacy van het gezin.

Daarnaast maar vooral, verwachten wij; enthousiasme, betrokkenheid, gezelligheid en liefde voor het kind!

Wat bieden we u als gastouder?

We waarderen onze gastouders enorm, en laten dit ook regelmatig zien. We staan voor goede service en communicatie. U krijgt een vaste bemiddelingsmedewerker om u te begeleiden.


Wat bieden we nog meer:

 • Er is altijd iemand bereikbaar, er is ook een noodnummer voor spoedeisende zaken buiten openingstijden.
 • Vrijheid om uw eigen tarief, werktijden en werkdagen te bepalen. We kunnen u hierbij begeleiden.
 • Een digitale omgeving voor documenten en online registreren van de uren.
 • Zakelijke aansprakelijkheid- en ongevallen verzekering.
 • Gratis bijscholing en workshops.
 • Online themapakketten.
 • Ondersteuning vanuit de debiteurenafdeling.
 • Mogelijkheid tot ontwikkeling van erkend leerbedrijf.
 • Leuke bijeenkomsten met andere gastouders uit je regio.

Heeft u nog vragen, of wilt u nog meer informatie? Neem vrijblijvend contact op. We staan voor u klaar.

Tarief advies

Wanneer u kinderen opvangt via de Koters bent u vrij uw eigen tarief te bepalen. Wij adviseren u hierin natuurlijk graag. Ons advies tarief ligt tussen de €5,50 en €6,50. Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Denk hierbij o.a. aan; diploma’s, ervaring, verdieping, locatie, aanbod.

Wilt u opvang bieden in het weekend of feestdagen dan adviseren wij 150% van u hierboven genoemde uurprijs te hanteren.

Ons advies nachttarief van maandag t/m donderdag tussen 21.00 uur en 7.00 uur bestaat uit:
4 uur x uurtarief en 6 uur x € 0,00.

Het advies nachttarief van vrijdag t/m maandag tussen 21.00 uur en 7.00 uur bestaat uit:
6 uur x uurtarief en 4 uur x € 0,00.

Bemiddeling en begeleiding zijn voor u geheel kosteloos. Zo haalt u het maximale uit uw werk!

Bent u Nanny ?

Bureaukosten

0 – 50 uur per maand per gezin

Neemt u voor uw gezin 0 – 50 uur per maand aan opvang af bij een gastouder dan zijn de bureaukosten 40 euro per maand.

Waarom bureaukosten

Waarom bureaukosten?

Ouders betalen bureaukosten voor een aantal dingen:

 • Begeleiding in de zoektocht naar een geschikte gastouder
 • Wij spannen ons in om een vervangende gastouder te zoeken als uw eigen gastouder door ziekte of vakantie geen opvang kan bieden aan uw kind(eren).
 • Grote bereikbaarheid ter ondersteuning, 24/7 bij spoed.
 • Extern nummer voor spoed wordt doorgegeven bij koppeling
 • Wij inventariseren jaarlijks de opvang-omgeving
 • Wij bellen u jaarlijks voor een evaluatiegesprek
 • Wij doen jaarlijks een voortgangsgesprek met uw gastouder
 • Professionele ondersteuning en begeleiding van de gastouder bij pedagogische uitdagingen
 • Wij bieden door het jaar heen vrijblijvend verschillende cursussen en/of scholingen aan welke uw gastouder kan volgen.
 • Wij hebben maandelijks verschillende onkosten waarmee wij voor u en uw gastouder de bemiddeling, administratieve en persoonlijke betrokkenheid kunnen waarborgen
 • De administratieve en financiële verwerking van de opvang, zoals facturen, doorbetalingen naar uw gastouder, jaaropgave en eventuele offertes.
 • Lidmaatschap bij de geschillencommissie (externe klachtencommissie) en brancheorganisatie
 • Wij houden de veranderingen in wet- en regelgeving goed in de gaten, zodat de opvang aan de eisen vanuit de Wet Kinderopvang voldoet en je recht hebt en houdt op
  kinderopvangtoeslag.

€40,00 p/mnd

50+ uur per maand per gezin

Neemt u voor uw gezin 51 of meer uur per maand aan opvang af bij een gastouder dan zijn de bureaukosten 50 euro per maand.

Waarom Bureaukosten?

Waarom bureaukosten?

Ouders betalen bureaukosten voor een aantal dingen:

 • Begeleiding in de zoektocht naar een geschikte gastouder
 • Wij spannen ons in om een vervangende gastouder te zoeken als uw eigen gastouder door ziekte of vakantie geen opvang kan bieden aan uw kind(eren).
 • Grote bereikbaarheid ter ondersteuning, 24/7 bij spoed.
 • Extern nummer voor spoed wordt doorgegeven bij koppeling
 • Wij inventariseren jaarlijks de opvang-omgeving
 • Wij bellen u jaarlijks voor een evaluatiegesprek
 • Wij doen jaarlijks een voortgangsgesprek met uw gastouder
 • Professionele ondersteuning en begeleiding van de gastouder bij pedagogische uitdagingen
 • Wij bieden door het jaar heen vrijblijvend verschillende cursussen en/of scholingen aan welke uw gastouder kan volgen.
 • Wij hebben maandelijks verschillende onkosten waarmee wij voor u en uw gastouder de bemiddeling, administratieve en persoonlijke betrokkenheid kunnen waarborgen
 • De administratieve en financiële verwerking van de opvang, zoals facturen, doorbetalingen naar uw gastouder, jaaropgave en eventuele offertes.
 • Lidmaatschap bij de geschillencommissie (externe klachtencommissie) en brancheorganisatie
 • Wij houden de veranderingen in wet- en regelgeving goed in de gaten, zodat de opvang aan de eisen vanuit de Wet Kinderopvang voldoet en je recht hebt en houdt op
  kinderopvangtoeslag.

€50 p/mnd

Nanny opvang

Gaat uw voorkeur uit naar een Nanny dan zijn de kosten €65 euro per maand per gezin.

Waarom bureaukosten?

Waarom bureaukosten?

Ouders betalen bureaukosten voor een aantal dingen:

 • Begeleiding in de zoektocht naar een geschikte gastouder
 • Wij spannen ons in om een vervangende gastouder te zoeken als uw eigen gastouder door ziekte of vakantie geen opvang kan bieden aan uw kind(eren).
 • Grote bereikbaarheid ter ondersteuning, 24/7 bij spoed.
 • Extern nummer voor spoed wordt doorgegeven bij koppeling
 • Wij inventariseren jaarlijks de opvang-omgeving
 • Wij bellen u jaarlijks voor een evaluatiegesprek
 • Wij doen jaarlijks een voortgangsgesprek met uw gastouder
 • Professionele ondersteuning en begeleiding van de gastouder bij pedagogische uitdagingen
 • Wij bieden door het jaar heen vrijblijvend verschillende cursussen en/of scholingen aan welke uw gastouder kan volgen.
 • Wij hebben maandelijks verschillende onkosten waarmee wij voor u en uw gastouder de bemiddeling, administratieve en persoonlijke betrokkenheid kunnen waarborgen
 • De administratieve en financiële verwerking van de opvang, zoals facturen, doorbetalingen naar uw gastouder, jaaropgave en eventuele offertes.
 • Lidmaatschap bij de geschillencommissie (externe klachtencommissie) en brancheorganisatie
 • Wij houden de veranderingen in wet- en regelgeving goed in de gaten, zodat de opvang aan de eisen vanuit de Wet Kinderopvang voldoet en je recht hebt en houdt op
  kinderopvangtoeslag.

€65,00 p/mnd

Werkwijze

Kennismakingsgesprek:
Zodra u zich heeft aangemeld bij het gastouderbureau, wordt er gekeken of u in het bezit bent van een diploma.

Als dat niet het geval is, kunt u de opleiding gaan volgen zodat u het diploma MBO Helpende (Zorg en) Welzijn 2 behaalt. Gezien de veiligheid van de kinderen, moet u ook in het bezit zijn van een geldig Eerste Hulp aan kinderen- certificaat.

Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van onze diensten, vult u een aanmeldingsformulier in. Daarin kunt u uw wensen kenbaar maken. Bijv. hoeveel kinderen wilt u opvangen, op welke dagen wilt u opvangen, welke leeftijdscategorie wilt u opvangen enz.

Het overeenkomstgesprek
Moet u eerst nog de opleiding volgen, dan wordt deze eerst gevolgd en afgerond. Zodra u de juiste papieren heeft, wordt u bij de gemeente aangemeld als gastouder, als u nog niet ingeschreven stond in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang(LRKP). De gemeente zorgt ervoor dat u wordt ingeschreven in het LRKP.

U kunt pas daadwerkelijk kinderen gaan opvangen, als u bent aangemeld in het LRKP.

Nog voor de opvang gaat plaatsvinden, zal de bemiddelingsmedewerker een bezoek brengen aan uw woning. De bemiddelingsmedewerker zal de woning controleren op veiligheid en gezondheid. Hier is de zogenoemde Risico- Inventarisatie Veiligheid en gezondheid voor.

Dan volgt het tekenen van de overeenkomst. Als u gastouder wordt bij De Koters, sluit u een overeenkomst met ons bureau. Dit noemen wij de ‘Overeenkomst tot Bemiddeling’. In deze overeenkomst tot bemiddeling wordt vastgelegd wat u van De Koters en De Koters van u kan verwachten.

Het koppelingsgesprek
Zodra de bemiddelingswerker een aanvraag krijgt welke bij uw profiel aansluit, wordt er een koppelingsgesprek gepland in de woning waar de opvang zal plaatsvinden.

In het koppelingsgesprek worden vraagouders en u aan elkaar voorgesteld en wordt er informatie uitgewisseld over de manier van benaderen en opvoeden. De bemiddelingsmedewerker leidt dit gesprek. Wanneer dit gesprek door beide partijen als positief wordt ervaren vindt er daarna een bemiddelingsgesprek plaats.

Het bemiddelingsgesprek
Met de ouders van uw opvangkinderen sluit u een ‘Overeenkomst van Opdracht’ af. In deze overeenkomst worden de opvangdagen- en tijden vastgelegd, het opzegtermijn en alle andere formele zaken die van belang zijn voor de opvang het opvangkind. Een eventuele gewenningsperiode wordt besproken.

 

Gastouders gezocht 

Wij hebben regelmatig gezinnen die op zoek zijn naar een gastouder Informeert u hier geheel vrijblijvend naar. Wij zijn momenteel werkzaam in de provincies: Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, en Utrecht.

Wij zijn daarom ook altijd op zoek naar regio managers in de vorm van franchise vestigingen, zodat er in elke regio een consulente zit vanuit GOB de Koters. Mocht u daar interesse in hebben en zit uw woonplaats niet bij de bovengenoemde regio’s dan mag u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Overstapservice

Heeft u besloten om over te stappen naar Gastouderbureau de Koters?

Wilt u graag overstappen naar gastouderbureau de Koters maar u heeft geen zin in alles wat daarbij  aan papierwerk komt kijken?

Laat het ons dan weten dat u graag van de overstap service gebruikt maakt!

Wat doen wij voor u bij een overstap service?

 • Wij zullen u contract laten beëindigen bij uw huidige gastouderbureau.
 • Wij sturen u digitaal de overeenkomsten op zodat u die rustig thuis kunt lezen en (eventueel al direct) digitaal kunt tekenen.

Gastouderopleiding

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over de gastouderopleiding.

Informatie gastouderdiploma

 

Gastouderbureau Gelderland Utrecht en Brabant

Heeft u een vraag?

3 + 10 =