Eisen aan een gastouder van De Koters

Als gastouder vangt u het belangrijkste en meest waardevolste bezit van ouders op. Daarom verwachten wij dat ouders 100% op onze gastouders kunnen bouwen en vertrouwen. Wat verwachten wij van een gastouder die via de Koters opvang verleent?

Wij stellen, net als ieder bureau, hoge eisen aan onze gastouders. Als vanzelfsprekend heeft een gastouder uit ons bestand de wettelijk verplichte documenten, is de gastouder minimaal 21 jaar, lichamelijk gezond en geestelijk in evenwicht. Wij verwachten dat onze gastouders tijdens opvangmomenten altijd telefonisch te bereiken zijn en de Nederlandse taal spreken met de op te vangen kinderen.

Daarnaast verwachten wij dat een gastouder actief met uw kind bezig is en regelmatig de tijd neemt om te observeren wat uw kind nodig heeft. Door middel van een observatielijst kunnen de gastouders 1 à 2 keer per jaar de ontwikkeling van uw kind bijhouden. Dit is voornamelijk prettig voor u als ouder om te zien hoe uw kind het doet bij de gastouder, herkent u uw kind in wat de gastouder omschrijft? Of toont het wellicht ander gedrag. Maar ook wanneer uw kind 4 jaar wordt is het een fijne leidraad voor de school. Scholen hebben graag een bepaalde achtergrond wanneer een kind start.

Wij verwachten ook van onze gastouders dat ze kundig omgaan met pedagogische ontwikkelingen en dat er rekening wordt gehouden met privacy van u als gezin.

Daarnaast maar vooral, verwachten wij; enthousiasme, betrokkenheid, gezelligheid en liefde voor het kind! Dit zijn dan ook dingen waar u op kunt rekenen wanneer u een gastouder via de Koters heeft.